Logo Image
People living with HIV

Vítame vás v tomto online prieskume, ktorého cieľom je lepšie pochopiť, aké to je, žiť s vírusom HIV a liečiť sa naň. Budeme vám veľmi vďační, ak sa zapojíte do tohto prieskumu.

Chápeme, že môže ísť o osobnú vec, o ktorej sa ťažko hovorí. Vaše odpovede však v konečnom dôsledku prispejú k hodnoteniu zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť služby a možnosti pre ľudí žijúcich s HIV.

Tento prieskum môže obsahovať citlivé otázky. Garantujeme Vám, že všetky vaše odpovede budú prísne dôverné a anonymné. Budú prezentované len v súhrnnom formáte spolu s odpoveďami ostatných účastníkov.

Prieskum, ktorý respondent vypĺňa sám, trvá približne 20 minút.

 Prieskum realizuje agentúra IQVIA, ktorá sa špecializuje na prieskumy zamerané na širokú verejnosť, pacientov a zdravotníckych pracovníkov, ktoré sú venované témam z oblasti zdravotnej starostlivosti. Ako agentúra striktne dodržiava etické kódexy odvetvia a vnútroštátne zákony o ochrane osobných údajov.

Aby sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a výskumným pracovníkom poskytli čo najlepšie informácie o vnímaní liečby HIV/AIDS na Slovensku, výsledky prieskumu môžu byť publikované v tlačovej správe a/alebo v odborných periodikách určených poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako sú napríklad medicínske časopisy recenzované odborníkmi a/alebo prezentované počas vedeckého kongresu. Aj v takomto prípade budú všetky výsledky dôverné a prezentované len v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ak chcete prejsť na samotný prieskum, kliknite na tlačidlo „Ďalší“.

 

Dátum prípravy: jún 2019
NP-SK-HVU-QST-190001