Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Martina Vaďuru (mvadura@cz.imshealth.com).